Welkom in onze kerk
Hoe velen onder ons staan op en vertellen andere mensen dat we in Jezus Messias geloven? Hoe velen onder ons geloven oprecht dat onze religie zo'n compleet deel uitmaakt van wat wij zijn dat het de moeite waard is om dat vreugdevol te verkondigen aan hen die ons ondervragen? Eén van Jezus volgelingen zijn is niet gemakkelijk omdat Jezus eens zei: "Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven... gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen en voor de volken... maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken moet.... want het zal u in die ure gegeven worden.... En gij zult allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, zal behouden worden." (Matt 10:16 enz)
Er zijn verschillende versies van de geschiedenis van Mari Guirguis, die door de Kopten aangeroepen wordt als doeltreffend bemiddelaar. Vele verhalen zijn overgeleverd door traditie en worden over het algemeen als geschiedenis aangenomen. Volgens het Koptisch Synexarium, het jaarboek der heiligen van de Koptische Kerk, werd Mari Guirguis geboren in Cappadocia en was hij de zoon van Anastasius en Theopista. Zijn vader, die daar landvoogd was, stierf toen Mari Guirguis twintig jaar oud was. Na de dood van zijn vader ging hij met zijn moeder naar Palestina, het land waar zij geboren was. Daar had zij een aanzienlijk landgoed, dat later aan haar zoon toekwam.